Trả kết quả xét nghiệm việc thực hiện xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày hỏi:10/07/2019

Tìm hiểu quy định về quản lý quá trình thực hiện xét nghiệm. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc trả kết quả xét nghiệm việc thực hiện xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định ra sao?

  • Việc trả kết quả xét nghiệm việc thực hiện xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   a) Kiểm tra kết quả xét nghiệm và ký trước khi trả kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Trong trường hợp kiểm tra kết quả phát hiện sai sót hoặc có nghi ngờ phải đối chiếu với khoa lâm sàng, khi cần thiết phải thực hiện xét nghiệm lại;

   b) Khoa xét nghiệm trả kết quả xét nghiệm với thông tin ghi rõ ràng, đúng thời gian theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn