Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế đối với hệ thống mã định danh y tế

Ngày hỏi:02/10/2019

Liên quan đến hệ thống mã định danh y tế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm gì đối với hệ thống mã định danh y tế? Mong nhận được quy định mới nhất liên quan. Chân thành cảm ơn!

  • Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế đối với hệ thống mã định danh y tế được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 4376/QĐ-BYT 2019, cụ thể như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng “hệ thống mã định danh y tế” và bảo đảm xác lập mã định danh y tế cho người dân không trùng lặp dữ liệu, đúng mục đích và đúng quy định.

   - Có trách nhiệm cấp mã định danh y tế của người dân cho các đơn vị y tế sử dụng.

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế thực hiện đúng Quy chế này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn