Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

26/04/2022

Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới được quy định như thế nào theo văn bản mới nhất? Cảm ơn!

  • Theo Điều 8 Thông tư 28/2019/TT-BYT (Có hiệu lực từ 10/12/2019) hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới thì nội dung này được quy định như sau:

   Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng:

   1. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

   2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

   3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

   4. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động kiểm dịch y tế với các Bộ, ngành, các cơ quan truyền thông đại chúng và quốc tế theo quy định.

   5. Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, báo cáo trực tuyến về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn