Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

Ngày hỏi:05/01/2017

Tôi tên là Trần Thái Hà, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Công ty tôi có ý định công bố kinh doanh một loại thuốc lá mới vào thị trường và được yêu cầu đánh giá sự phù hợp của thuốc lá, nên tôi rất thắc mắc quy định về vấn đề này, nêu trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 49/2015/TT-BYT về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, theo đó:

   Ngoài trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá phải thực hiện các trách nhiệm sau đây:

   1. Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá theo quy định tại Thông tư này.

   2. Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

   3. Trường hợp chỉ thay đổi các nội dung trong Bản thông tin chi tiết về thuốc lá đối với hình thức nhãn, quy cách bao gói, thiết kế bao bì, địa chỉ trụ sở của tổ chức, cá nhân hay nơi sản xuất, tên tổ chức, cá nhân (trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo nội dung thay đổi kèm theo mẫu sản phẩm của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm để được tiếp tục sử dụng Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận đã được cấp.

   4. Nộp phí và lệ phí cấp, cấp lại Giấy Tiếp nhận và Giấy Xác nhận theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá, được quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BYT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn