Trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong việc quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về Hệ thống CSDL Dược Quốc gia nhưng tôi chưa rõ về trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong việc quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia là như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 12 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/2020/QĐ-BYT quy định trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh như sau:

   - Ban hành quy định về đơn thuốc điện tử.

   - Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông kết nối các đơn thuốc lên hệ thống theo chuẩn liên thông đã quy định.

   - Tạo lập, cung cấp, thu hồi tài khoản, tài khoản liên thông của Hệ thống cho các đơn vị theo Điều 7 của Quy chế này.

   - Kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh có liên quan trong việc triển khai áp dụng Hệ thống.

   - Thường xuyên truy cập Hệ thống để nắm tình hình trên phạm vi cả nước, tần suất truy cập tối thiểu 2 giờ làm việc/lần.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn