Trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc sử dụng và quản lý CSDL Dược Quốc gia

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì trong quá trình quản lý và sử dụng Hệ thống CSDL Dược Quốc gia thì cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức liên quan có trách nhiệm, quyền hạn như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 16 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/2020/QĐ-BYT năm 2020 quy định trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc sử dụng và quản lý CSDL Dược Quốc gia như sau:

   - Sử dụng Hệ thống trong phạm vi được phân quyền truy cập.

   - Tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật thông tin, quản lý vận hành và khai thác Hệ thống.

   - Trường hợp phát sinh sự cố, thông báo cho cán bộ kỹ thuật tại cơ quan để được hướng dẫn và hỗ trợ khắc phục tại chỗ.

   - Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của cơ quan vận hành trong việc xử lý sự cố và xác nhận kết quả xử lý.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn