Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm CSDL Dược Quốc gia

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì trong quá trình sử dụng và quản lý CSDL Dược Quốc gia thì các đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm có trách nhiệm và quyền hạn gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 17 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/2020/QĐ-BYT năm 2020 quy định trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm như sau:

   - Cung cấp phần mềm đảm bảo chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra, chuẩn kết nối liên thông của cơ quan quản lý.

   - Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin của Hệ thống.

   - Đảm bảo hoạt động của Hệ thống 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

   - Kịp thời xử lý sự cố phát sinh khi có thông tin từ người sử dụng (không để gián đoạn quá 12 giờ).

   - Thường xuyên sao lưu dữ liệu của Hệ thống, kịp thời phục hồi dữ liệu trên Hệ thống khi có sự cố xảy ra để đảm bảo hoạt động thông suốt (không để gián đoạn quá 30 phút).

   - Đề xuất kịp thời và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế để hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn về kết nối, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn