Trẻ em dưới 6 tuổi có được đăng ký Bệnh viện Nhi nơi tạm trú không?

26/04/2022

Quê hai vợ chồng em ở Thái Bình. Nay cả nhà em lên Hà Nội làm việc, con em năm nay 4 tuổi. Gia đình chỉ có sổ tạm trú ở đây thì có được đăng ký nơi khám chữa bệnh cho bé tại Bệnh viện Nhi không ạ?

  • Tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương như sau:

   - Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tư này hoặc được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong các trường hợp sau đây:

   Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 5 Thông tư này;

   Dẫn chiếu Khoảm 4 Điều 5 Thông tư 40 có quy định nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh vầ tương đương bao gồm Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   Ngoài ra, tại Điều 8 Thông tư này thì người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   Như vậy, căn cứ các quy định trên thì trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Nhi và không phân biệt nơi cư trú. Do đó, dù con bạn đang tạm trú Hà Nội nhưng vẫn có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại đây.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn