Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi trưng cầu giám định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

26/04/2022

Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi trưng cầu giám định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được quy định ra sao theo quy định mới? Mong sớm nhận phản hồi.

  • Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi trưng cầu giám định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ 15/03/2020), cụ thể như sau:

   Sau khi nhận được thông báo và Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người được xét nghiệm, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã ra quyết định trưng cầu xét nghiệm HIV có trách nhiệm:

   - Chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho người đứng đầu trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nơi đang quản lý người nhiễm HIV. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm HIV thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 10 Thông tư này.

   - Thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người phải trưng cầu giám định xét nghiệm HIV khi người đó đang sinh sống ở cộng đồng hoặc tại ngoại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn