Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm các nội dung nào?

Ngày hỏi:15/07/2019

Theo Luật phòng chống tác hại rượu bia 2019 thì nội dung về phòng, chống tác hại của rượu, bia được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi, cảm ơn!!!

  • Khoản 1 Điều 23 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) quy định Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Thông tin, kiến thức, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia;

   b) Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn