Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương sản khoa là bao nhiêu %?

26/04/2022

Liên quan đến việc giảm định tổn thương cơ thể, nhờ cung cấp giùm tôi thông tin: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương sản khoa được xác định là bao nhiêu %? 

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương sản khoa được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Tổn thương

   XII.

   Tổn thương sản khoa

   Tỷ lệ

   1.

   Tổn thương gây dọa sảy thai

   1.1.

   Điều trị bảo tồn kết quả tốt

   1 - 5

   1.2.

   Điều trị bảo tồn không kết quả, phải đình chỉ thai nghén (bỏ thai): Tính tỷ lệ % TTCT như tổn thương gây sảy thai

   2.

   Tổn thương gây sảy thai, thai chết lưu

   2.1.

   Ba tháng đầu

   11-15

   2.2.

   Ba tháng giữa

   16-20

   2.3.

   Ba tháng cuối

   21 -25

   3.

   Tổn thương gây đẻ non

   3.1.

   Đẻ non con sống

   16-20

   3.2.

   Đẻ non con chết

   31 -35

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 22/2019/TT-BYT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn