Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương niệu đạo

Ngày hỏi:09/03/2019

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương niệu đạo được quy định cụ thể ra sao? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của chị Ngọc Thảo (***@gmail.com)

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương niệu đạo được quy định tại Mục IV Chương 6 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiết liệu - sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   IV. Niệu đạo

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Điều trị kết quả tốt

   11-15

   2. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại có kết quả

   31-35

   3. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại không kết quả

   41-45

   4. Tổn thương niệu đạo sau

   4.1. Điều trị nội khoa phục hồi tốt

   11-15

   4.2. Điều trị nội khoa phục hồi không tốt, gây hẹp niệu đạo phải nong nhiều lần

   31-35

   4.3. Chít hẹp mổ tạo hình phục hồi tốt

   21-25

   4.4. Chít hẹp không tạo hình được

   41-45

   5. Tổn thương niệu đạo trước (đoạn di động)

   5.1. Điều trị nội khoa phục hồi tốt

   11-15

   5.2. Điều trị nội khoa phục hồi không tốt, gây hẹp phải nong nhiều lần (nong dễ hơn niệu đạo sau)

   26-30

   5.3. Chít hẹp mổ tạo hình phục hồi tốt

   21-25

   5.4. Chít hẹp không tạo hình được

   36-40

   5.5. Tái hẹp sau tạo hình

   46 - 50

   6. Rò niệu đạo ở đoạn di động

   16 - 20

   7. Khâu nối niệu đạo di động

   21-25


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương niệu đạo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn