Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh, vòi trứng

Ngày hỏi:09/03/2019

Em hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y TPHCM. Để hoàn thành bài báo cáo cuối khóa, em có thắc mắc mong anh chị có thể giải đáp giúp em. Thắc mắc của em về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh, vòi trứng được quy định như thế nào ạ? Em cảm ơn anh chị rất nhiều

Hiền (070***)

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh, vòi trứng được quy định tại Mục X Chương 6 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiết liệu - sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   X. Ống dẫn tinh, Vòi trứng

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Đứt một bên

   5 - 9

   2. Đứt cả hai bên

   2.1. Đã có con

   15

   2.2. Chưa có con

   36 - 40

   3. Tổn thương ống dẫn trứng

   3.1. Có tổn thương ống dẫn trứng nhưng không đứt, thụ thai tự nhiên

   3.1.1. Đã có con

   6 - 10

   3.1.2. Chưa có con

   16 - 20

   3.2. Có tổn thương ống dẫn trứng nhưng không đứt, có thể thụ thai nhờ can thiệp y học

   3.2.1. Đã có con

   21-25

   3.2.2. Chưa có con

   26 - 30

   3.3. Tắc ống dẫn trứng hai bên không thể phục hồi

   3.3.1. Đã có con

   11-15

   3.3.2. Chưa có con

   26-35

   4. Phẫu thuật nối ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng cho kết quả tốt

   4.1. Đã có con

   6-10

   4.2. Chưa có con

   16-20

   5. Phẫu thuật nối ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng cho kết quả xấu

   5.1. Đã có con

   21-25

   5.2. Chưa có con

   26-30


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ống dẫn tinh, vòi trứng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn