Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tầng sinh môn

Ngày hỏi:09/03/2019

Có thắc mắc này tôi muốn hỏi mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập, cụ thể tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tầng sinh môn được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Chân thành cảm ơn rất nhiều

Nguyễn Thu (thu***@gmail.com)

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tầng sinh môn
   (ảnh minh họa)
  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tầng sinh môn được quy định tại Mục V Chương 6 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiết liệu - sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   V. Tầng sinh môn

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Điều trị kết quả tốt

   1 - 5

   2. Có biến chứng rò bàng quang - âm đạo hay niệu đạo, trực tràng

   2.1. Phẫu thuật kết quả tốt

   11-15

   2.2. Phải mổ lại lần hai kết quả hạn chế

   31 - 35

   2.3. Mổ lại trên hai lần nhưng không kết quả

   51 - 55

   3. Tổn thương cơ vòng hậu môn

   3.1. Điều trị kết quả tốt

   21-25

   3.2. Điều trị kết quả không tốt, gây di chứng hẹp hậu môn

   26 - 30


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tầng sinh môn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn