Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung

Ngày hỏi:09/03/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc từ email nhatha***@gmail.com hỏi về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung được tính như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? 

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung được quy định tại Mục VIII Chương 6 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiết liệu - sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   VIII. Tử cung

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Cắt tử cung bán phần hoặc hoàn toàn

   1.1. Đã có con

   41

   1.2. Chưa có con

   51-55

   2. Vết thương rách thành tử cung nhưng chưa thủng, điều trị phẫu thuật kết quả tốt

   21-25

   3. Thủng tử cung, điều trị phẫu thuật kết quả tốt

   26-30

   * Nếu có biến chứng, cộng lùi với tỷ lệ biến chứng


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương tử cung. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn