Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương vú

Ngày hỏi:09/03/2019

Là một bác sĩ chuyên khoa giám định, tôi có thắc mắc liên quan đến công việc mong nhận được sự tư vấn từ Quý Ban biên tập. Cụ thể tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương vú được quy định như thế nào? Xin cảm ơn 

Hoài Long (long***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương vú được quy định tại Mục IX Chương 6 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiết liệu - sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   IX. Vú

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Mất một vú

   26 - 30

   2. Mất hai vú

   41 - 45

   3. Mất một phần vú

   6 - 10

   4. Mất một phần núm vú

   4.1. Một bên

   4.1.1. Dưới 50 tuổi, chưa có con

   8 - 10

   4.1.2. Dưới 50 tuổi, đã có con

   5 - 7

   4.1.3. Trên 50 tuổi

   1 - 5

   4.2. Hai bên

   4.2.1. Dưới 50 tuổi, chưa có con

   16 - 18

   4.2.2. Dưới 50 tuổi, đã có con

   11 - 13

   4.2.3. Trên 50 tuổi

   6 - 8

   5. Mất toàn bộ núm vú

   5.1. Một bên

   5.1.1. Dưới 50 tuổi, chưa có con

   11 - 13

   5.1.2. Dưới 50 tuổi, đã có con

   6 - 8

   5.1.3. Trên 50 tuổi

   5 - 7

   5.2. Hai bên

   5.2.1. Dưới 50 tuổi, chưa có con

   21 - 23

   5.2.2. Dưới 50 tuổi, đã có con

   16 - 18

   5.2.3. Trên 50 tuổi

   11 - 13


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương vú. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn