Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cẳng tay và khớp khuỷu tay xác định như thế nào?

26/04/2022

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cẳng tay và khớp khuỷu tay xác định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cẳng tay và khớp khuỷu tay được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỷ lệ %

   IV.

   Cẳng tay và khớp khuỷu tay

   1.

   Tháo một khớp khuỷu

   61

   2.

   Cụt một cẳng tay

   2.1.

   Đường cắt 1/3 trên

   56-60

   2.2.

   Đường cắt 1/3 giữa trở xuống

   51-55

   3.

   Gãy mỏm khuỷu xương trụ

   3.1.

   Gãy đơn thuần không gây ảnh hưởng khớp

   6-10

   3.2.

   Gãy mỏm khuỷu xương trụ gây hậu quả biến dạng cứng một khớp khuỷu

   3.2.1.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 5° đến 145°

   11-15

   3.2.2.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng 45° đến 90°

   26-30

   3.2.3.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 0° đến 45°

   31 - 35

   3.2.4.

   Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 100° đến 150°

   51 -55

   4.

   Trật khớp khuỷu cũ

   4.1.

   Trật khớp khuỷu điều trị khỏi

   3-5

   4.2.

   Trật khớp khuỷu cũ dễ tái phát

   11-15

   4.3.

   Trật khớp quay - trụ điều trị khỏi

   1 -3

   5.

   Gãy hai xương cẳng tay

   5.1.

   Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả hai xương

   5.1.1.

   Khớp giả chặt

   26-30

   5.1.2.

   Khớp giả lỏng

   31 -35

   5.2.

   Can liền tốt trục thẳng, chức năng cẳng tay gần như bình thường

   11-15

   5.3.

   Một xương liền tốt, một xương liền không tốt

   16-20

   5.4.

   Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 3cm

   26-30

   5.5.

   Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn trên 3cm, ảnh hưởng đến chức năng sấp - ngửa cẳng tay và vận động của khớp cổ tay

   31 -35

   5.6.

   Bốn đầu xương gãy dính nhau, can xấu, mất sấp ngửa cẳng tay, teo cơ

   31-35

   6.

   Gãy đầu dưới cả hai xương cẳng tay sát cổ tay

   6.1.

   Hạn chế vận động khớp cổ tay ít và vừa (1 đến 2/5 động tác cổ tay

   16-20

   6.2.

   Hạn chế vận động khớp cổ tay nhiều (trên 3 động tác cổ tay)

   21 -25

   6.3.

   Cứng khớp cổ tay tư thế cơ năng (0°)

   21-25

   6,4.

   Cứng khớp cổ tay tư thế gấp hoặc ngửa tối đa

   31 -35

   6.5.

   Cứng khớp cổ tay tư thế còn lại

   26-30

   6.6.

   Trật khớp cổ tay cũ dễ tái phát

   11 - 15

   6.7.

   Thoát vị bao hoạt dịch khớp cổ tay ảnh hưởng vận động khớp cổ tay ít, không ảnh hưởng thẩm mỹ

   1 -3

   6.8.

   Thoát vị bao hoạt dịch khớp cổ tay ảnh hưởng vận động khớp cổ tay nhiều hoặc ảnh hưởng thẩm mỹ

   4 - 6

   7.

   Gãy thân xương quay

   7.1.

   Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, chức năng cẳng tay tương đối bình thường

   6- 10

   7.2.

   Can liền xấu, trục lệch hoặc chi bị ngắn trật khớp quay - trụ và hạn chế chức năng sấp - ngửa

   21-25

   7.3.

   Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả xương quay

   7.3.1.

   Khớp giả chặt

   11-15

   7.3.2.

   Khớp giả lỏng

   21 -25

   8.

   Gãy đầu trên xương quay có di chứng gây hạn chế vận động gấp- duỗi khớp khuỷu và hạn chế sấp, ngửa cẳng tay, kèm theo teo cơ

   21-25

   9.

   Gãy đầu dưới xương quay (kiểu Pouteau - Colles)

   9.1.

   Kết quả điều trị tốt

   6- 10

   9.2.

   Hạn chế vận động cẳng tay, cổ tay

   11-15

   10.

   Gãy thân xương trụ

   10.1.

   Can liền tốt, trục thẳng, chức năng cẳng tay không bị ảnh hưởng

   6- 10

   10.2.

   Can liền xấu, trục lệch hoặc hai đầu gãy dính với xương quay làm mất chức năng sấp, ngửa cẳng tay

   21 -25

   10.3.

   Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả

   10.3.1.

   Khớp giả chặt

   11-15

   10.3.2.

   Khớp giả lỏng

   16-20

   11.

   Gãy 1/3 trên xương trụ và trật khớp đầu trên xương quay (gãy kiểu Monteggia) không để lại di chứng

   * Ghi chú: Nếu để lại di chứng cứng khớp khuỷu: Tính tỷ lệ % TTCT theo mục IV.3.2.

   6-10

   12.

   Gãy mỏm trâm quay hoặc trâm trụ không ảnh hưởng vận động khớp cổ tay

   * Ghi chú: Nếu ảnh hưởng vận động khớp cổ tay, tính tỷ lệ % TTCT theo mức độ hạn chế vận động khớp.

   6- 10

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 22/2019/TT-BYT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn