Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay được xác định như thế nào?

26/04/2022

Liên quan đến lĩnh vực y tế, nhưng tôi được biết vấn đề này luật có quy định. Vậy tôi mong Ban biên tập hỗ trợ tôi vướng mắc sau: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay được xác định như thế nào?

 

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Mục

   Tổn thương

   Tỷ lệ %

   II.

   Cánh tay

   1.

   Cụt một cánh tay

   1.1.

   Đường cắt 1/3 trên

   66-70

   1.2.

   Đường cắt 1/3 giữa cánh tay trở xuống

   61 -65

   2.

   Gãy đầu trên xương cánh tay (từ cỗ phẫu thuật trở lên)

   2.1.

   Vỡ, tiêu chỏm đầu xương cánh tay hậu quả hàn khớp vai hoặc lủng liếng (chụp phim X quang xác định)

   41 -45

   2.2.

   Can liền tốt, nhưng có teo cơ và hạn chế động tác khớp vai mức độ vừa

   21 -25

   2.3.

   Can liền xấu, teo cơ Delta, đai vai và cánh tay, hạn chế động tác khớp vai nhiều

   31 -35

   3.

   Gãy thân xương cánh tay một bên dưới cổ phẫu thuật.

   3.1.

   Can liên tốt, trục thẳng, không ngắn chi

   11-15

   3.2.

   Can liền xấu, trục hơi lệch, không ngắn chi

   21 -25

   3.3.

   Can liền xấu, trục lệch, ngắn chi

   3.3.1.

   Ngắn dưới 3cm

   26-30

   3.3.2.

   Ngắn từ 3cm trở lên

   31 -35

   3.4.

   Can xấu, hai đầu gãy chồng nhau

   41 -43

   4.

   Gãy đầu dưới xương cánh tay một bên

   4.1.

   Gãy trên lồi cầu hoặc gãy giữa hai lồi cầu, gãy lồi cầu trong hoặc lồi cầu ngoài

   21 -25

   4.2.

   Gãy như mục 4.1 nhưng can liền xấu, di lệch dẫn đến hậu quả cứng, hàn khớp khuỷu: Tính theo tỷ lệ % TTCT của tổn thương khớp khuỷu

   4.3.

   Mẻ hoặc rạn lồi cầu đơn thuần, không ảnh hưởng đến khớp

   3-5

   4.4.

   Mẻ xương dài (các chi trên và chi dưới, chưa đến ống tủy hoặc đến ống tủy nhưng không có biến chứng)

   * Ghi chú: Nếu có biến chứng viêm tủy xương: Tính tỷ lệ % TTCT theo mục viêm tủy xương tại Chương Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do bệnh, tật cơ - xương - khớp

   1 -3

   5.

   Mất đoạn xương cánh tay tạo thành khớp giả

   5.1.

   Khớp giả chặt

   31 -35

   5.2.

   Khớp giả lỏng

   41 -45

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 22/2019/TT-BYT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn