Việc tạo lập biên bản Giám định y khoa được hướng dẫn thế nào?

Ngày hỏi:03/10/2019

Mình đang tìm hiểu quy định về tạo lập biên bản giám định y khoa. Cho mình hỏi việc tạo lập biên bản Giám định y khoa được hướng dẫn thế nào?

  • Theo Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 thì việc tạo lập biên bản Giám định y khoa được quy định như sau:

   Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng hỗ trợ Hội đồng giám định y khoa tạo lập Biên bản giám định y khoa theo quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (Cổng tiếp nhận) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

   - Hướng dẫn Hội đồng giám định y khoa trên phạm vi địa bàn quản lý đăng nhập Cổng tiếp nhận theo tài khoản và mật khẩu đã được gửi vào địa chỉ email phòng Công nghệ thông tin.

   - Hướng dẫn Hội đồng giám định y khoa tạo lập Biên bản giám định y khoa (nhập trực tiếp hoặc import từ file excel theo mẫu) trên Cổng tiếp nhận theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục gửi kèm.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn