Xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại nơi thuờng trú hay tạm trú?

Ngày hỏi:03/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, có được làm thủ tục xin cấp tại nơi thường trú không? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại nơi thuờng trú hay tạm trú?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 9 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, có quy định về nơi nộp hồ sơ cấp lần đầu và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh như sau:

   Điều 9. Nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

   1. Việc nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các điều 5, 6, 7 và 8 Nghị định này được thực hiện như sau:

   a) Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Y tế;

   b) Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở Y tế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế.

   => Vệc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu và cấp lại đối với những người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thuộc sự quản lý của sở y tế của tỉnh đó thì sẽ được Sở y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh không phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú. Như vậy, nơi cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam phụ thuộc vào địa bàn làm việc chứ không phụ thuộc vào nơi thường trú hay tạm trú.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn