Án phí, tiền phạt, sung công phải nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước

26/04/2022
Theo quy định trước đây khi cơ quan THADS đi nộp tiền sung công tiền án phí, phạt thì cơ quan thuế sẽ trích lại cho cơ quan THADS là 10% tổng số tiền sung công. Xin hỏi văn bản nào hướng dẫn việc trích lại số % này? Hiện nay có thay đổi gì không?
  • Án phí do ngân sách trung ương quản lý, tiền phạt và tiền tịch thu sung công do ngân sách địa phương quản lý. Án phí, tiền phạt, tiền tịch thu sung công do cơ quan thi hành án dân sự thu theo thủ tục thi hành án dân sự là khoản tiền phải nộp đầy đủ 100% vào ngân sách Nhà nước, không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định được trích lại 10% tổng số tiền sung công cho cơ quan thi hành án dân sự trước khi cơ quan thi hành án dân sự nộp số tiền này vào ngân sách Nhà nước.

   Tuy nhiên, sau khi cơ quan thi hành án dân sự nộp đầy đủ số tiền này vào ngân sách Nhà nước, cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Ủy ban nhân dân hỗ trợ kinh phí hoạt động và thực tế tùy địa phương quyết định mức hỗ trợ (tùy theo địa phương mà mức hỗ trợ khác nhau: 10% hoặc thấp hơn hoặc cao hơn mức này), có thể từ số tiền phạt, tịch thu sung công đó hoặc nguồn khác của địa phương.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn