Ban Chấm thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban Chấm thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Bạn đọc Minh Quang, địa chỉ mail NguyenMi****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em có người quen làm việc trong Viện Kiểm Sát, nay đang có ý định dự thi chọn Thẩm phán. Em cũng có tìm hiểu về một số quy định pháp luật liên quan nhưng vẫn có vài điều chưa rõ. Cho em hỏi: Ban Chấm thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  • Ban Chấm thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán được quy định tại Điều 13 Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TANDTC, theo đó:

   1. Ban Chấm thi gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.

   Thành viên Ban Chấm thi phải là người có trình độ thạc sỹ Luật trở lên hoặc là người có nhiều kinh nghiệm đối với môn thi;

   Thành viên Ban Chấm thi không bao gồm những người đã tham gia Ban Coi thi và Ban Phách.

   2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban Chấm thi:

   a) Giúp Hội đồng thi thực hiện việc chấm thi theo quy định;

   b) Phân công các thành viên trong Ban Chấm thi;

   c) Nhận và phân chia bài thi cho các thành viên Ban Chấm thi, bàn giao kết quả chấm thi cho Ban Thư ký Hội đồng thi;

   d) Lập biên bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét và giải quyết khi phát hiện bài thi của người dự thi vi phạm nội quy, quy chế của kỳ thi;

   đ) Tổng hợp kết quả chấm thi, bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi, giữ bí mật kết quả chấm thi;

   e) Quyết định chấm lại bài thi hoặc quyết định lại điểm bài thi trong trường hợp các thành viên chấm thi chấm lệch nhau trên 10% so với điểm tối đa bài thi.

   3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Ban Chấm thi:

   Phó Trưởng ban Ban Chấm thi giúp Trưởng ban điều hành một số hoạt động chấm thi theo sự phân công của Trưởng ban.

   4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chấm thi:

   a) Chấm điểm các bài thi theo đúng đáp án và thang điểm;

   b) Báo cáo dấu hiệu vi phạm trong các bài thi với Trưởng ban Chấm thi và đề nghị hình thức xử lý.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Ban Chấm thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, được quy định tại Thông tư 02/2016/TT-TANDTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn