Ban Coi thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban Coi thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em có người quen làm việc trong Viện Kiểm Sát, nay đang có ý định dự thi chọn Thẩm phán. Em cũng có tìm hiểu về một số quy định pháp luật liên quan nhưng vẫn có vài điều chưa rõ. Cho em hỏi: Ban Coi thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Thùy Dung, HN.

  • Ban Coi thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán được quy định tại Điều 13 Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TANDTC, theo đó:

   1. Ban Coi thi gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, các Giám thị.

   Người tham gia Ban Coi thi không được tham gia Ban Đề thi và Ban Chấm thi;

   2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban Coi thi:

   a) Giúp Hội đồng thi tổ chức coi thi theo đúng quy chế và nội quy của kỳ thi;

   b) Bố trí phòng thi, phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và từng thành viên của Ban Coi thi;

   c) Nhận và bảo quản đề thi theo đúng quy định;

   d) Tạm đình chỉ việc coi thi của Giám thị và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi quyết định, đình chỉ thi đối với người dự thi nếu thấy có căn cứ vi phạm nội quy, quy chế của kỳ thi;

   đ) Tổ chức thu bài thi của người dự thi và niêm phong bài thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

   3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Ban Coi thi:

   Phó Trưởng ban Ban Coi thi giúp Trưởng ban điều hành một số hoạt động coi thi theo sự phân công của Trưởng ban.

   4. Phân công Giám thị

   Trưởng ban Ban Coi thi phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm Giám thị phòng thi và Giám thị hành lang.

   Mỗi phòng thi được phân công từ 2 đến 3 Giám thị, trong đó một Giám thị được phân công chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi tại phòng thi (gọi là Giám thị 1). Giám thị 1 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Giám thị tại phòng thi.

   5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám thị phòng thi:

   a) Kiểm tra phòng thi, đánh số báo danh của người dự thi vào chỗ ngồi tại phòng thi;

   b) Gọi người dự thi vào phòng thi, hướng dẫn người dự thi ngồi theo đúng vị trí, chỉ cho phép người dự thi mang vào phòng thi những vật dụng theo quy định;

   c) Ký vào giấy làm bài thi và giấy nháp theo quy định, phát giấy thi, giấy nháp cho người dự thi, phổ biến nội quy thi và các quy định về làm bài thi;

   d) Nhận đề thi, kiểm tra niêm phong đề thi có sự chứng kiến của ít nhất 02 người dự thi, mở đề thi, chép đề thi lên bảng hoặc phát đề thi cho người dự thi theo quy định;

   đ) Phát hiện, nhắc nhở người dự thi vi phạm quy chế thi, trường hợp người dự thi vi phạm nghiêm trọng quy chế thi thì lập biên bản và báo cáo ngay Trưởng ban Ban Coi thi.

   e) Thu, kiểm và bàn giao bài thi cùng đề thi nhân bản còn dư cho Trưởng ban Ban Coi thi theo đúng quy định;

   6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám thị hành lang:

   a) Thực hiện nhiệm vụ của Giám thị bên ngoài phòng thi, có trách nhiệm phát hiện, nhắc nhở, phê bình, cùng Giám thị phòng thi lập biên bản người dự thi vi phạm quy chế thi ở khu vực hành lang;

   b) Trường hợp vi phạm nghiêm trọng như gây mất trật tự, an toàn ở khu vực hành lang phải báo cáo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết;

   c) Giám thị hành lang không được vào phòng thi.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Ban Coi thi Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, được quy định tại Thông tư 02/2016/TT-TANDTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn