Ban hành thông báo thay cho quyết định giải quyết khiếu nại có đúng luật

26/04/2022

Vừa qua, tôi làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện về việc thu hồi đất làm đường giao thông. Sau hai tháng, Chủ tịch UBND huyện ra thông báo về việc giải quyết khiếu nại của tôi. Tôi muốn biết, việc UBND huyện giải quyết khiếu nại của tôi bằng thông báo như vậy có đúng không?


  • Theo quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bao gồm nội dung:
   - Ngày, tháng, năm ra quyết định;
   - Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;
   - Nội dung khiếu nại;
   - Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
   - Kết quả đối thoại (nếu có);
   - Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
   - Kết luận nội dung khiếu nại;
   - Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;
   - Việc bồi thường thiệt hại cho người bị khiếu nại (nếu có);
   - Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
   Quyết định giải quyết khiếu nại là căn cứ để người khiếu nại biết được nội dung khiếu nại của mình được giải quyết ra sao, trên cơ sở đó thực thi theo đúng pháp luật. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại thì quyết định này chính là căn cứ để người khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính. Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 đã quy định rõ nghiêm cấm hành vi ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định. Do đó, việc Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn khiếu nại của ông bằng hình thức ra thông báo mà không phải là quyết định là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn