Bị hại có quyền yêu cầu thay đổi thẩm phán hay không?

26/04/2022

Bị hại có quyền yêu cầu thay đổi thẩm phán hay không? Trường hợp nào thẩm phán bị thay đổi? Tôi là bị hại trong một vụ án hình sự. Tôi muốn biết tôi có quyền thay đổi thẩm phán khác hay không ạ? Nhờ anh/chị hướng dẫn.

  • Bị hại có quyền yêu cầu thay đổi thẩm phán hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Bị hại có quyền yêu cầu thay đổi thẩm phán hay không?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bị hại hoặc người đại diện của họ có quyền:

   a) Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

   b) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

   c) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

   d) Đề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

   đ) Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;

   e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

   g) Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;

   h) Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên tòa;

   i) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

   k) Tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này;

   l) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa;

   m) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án;

   n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

   o) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Theo Khoản 2 Điều 34 Bộ luật này người tiến hành tố tụng gồm:

   a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra;

   b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên;

   c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên.

   Như vậy, theo quy định như trên, bạn có quyền yêu cầu thay đổi thẩm phán được phân công tham gia xét xử vụ án của bạn.

   Trường hợp nào thẩm phán bị thay đổi?

   Căn cứ Điều 49 Bộ luật này người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

   1. Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

   2. Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;

   3. Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

   Theo đó, thẩm phán sẽ bị thay đổi nếu thuộc vào các trường hợp theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn