Các nội dung chính của quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

26/04/2022
Các nội dung chính của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm?
  • Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây:

   1. Số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị;

   2. Chức vụ của người ra quyết định kháng nghị;

   3. Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   4. Quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   5. Nhận xét, phân tích những vi phạm, sai lầm cỉa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   6. Căn cứ pháp luật để quyết định kháng nghị;

   7. Quyết định kháng nghị một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

   8. Tên của tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án đó;

   9. Đề nghị của người kháng nghị.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn