Các trường hợp Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng hành chính

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào, tôi có chút thắc mắc như sau: Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì những trường hợp nào Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng hành chính? Xin giải đáp giúp tôi.

Trung Thọ - Bến Tre

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Luật tố tụng hành chính 2015 Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp sau đây:

   - Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

   - Người khởi kiện không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ;

   - Trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

   - Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

   - Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

   - Người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại trong trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật này;

   - Đơn khởi kiện không có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 122 của Luật này;

   - Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật này mà người khởi kiện không xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có lý do chính đáng.

   Lưu ý: Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện. Văn bản trả lại đơn khởi kiện được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp.

   Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người khởi kiện phải được sao lại và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

   Trên đây là quy định về các trường hợp Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng hành chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn