Các vấn đề Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa sơ thẩm kiểm sát việc định giá tài sản

26/04/2022

Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa sơ thẩm kiểm sát việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản, kiểm sát những vấn đề gì? Xin cảm ơn!

  • Các vấn đề Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa sơ thẩm kiểm sát việc định giá tài sản
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điềm 16 Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm ban hành kèm theo Quyết định 458/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định kiểm sát viên tham gia phiên Tòa sơ thẩm kiểm sát việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản các vấn đề sau:

   - Kiểm sát trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá theo khoản 3 Điều 104 BLTTDS 2015;

   - Kiểm sát trình tự, thủ tục định giá, thành phần Hội đồng định giá theo quy định;

   - Kiểm sát việc chi phí thẩm định giá, định giá tài sản; việc thu tiền tạm ứng chi phí thẩm định giá, định giá tài sản và sử dụng tiền tạm ứng đó để bảo vệ quyền lợi của các đương sự cũng như làm căn cứ xem xét, giải quyết khiếu nại của đương sự (nếu có) về việc thu và sử dụng tiền tạm ứng chi phí thẩm định giá, định giá tài sản;

   - Kiểm sát Quyết định định giá tài sản, Quyết định thành lập Hội đồng định giá và biên bản định giá theo mẫu do Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn