Cấp, tống đạt văn bản tố tụng hành chính bằng phương thức nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về tố tụng hành chính, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng hành chính bằng phương thức nào? Xin giải đáp giúp tôi

Tấn Nhân - Long An

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 102 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định Các phương thức cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng như sau:

   Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   1. Cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo.

   2. Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   3. Niêm yết công khai.

   4. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

   5. Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương thức khác theo quy định tại Điều 303 của Luật này.

   Trên đây là quy định về các phương thức cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn