Có được tố cáo quản giáo khi đang bị tạm giam hay không?

26/04/2022

Có được tố cáo quản giáo khi đang bị tạm giam hay không? Người bị tạm giam có quyền yêu cầu được giữ bí mật danh tính khi tố cáo quản giáo hay không? Vừa rồi tôi có thăm em trai tôi đang bị tạm giam, nó có một số bức xúc một số vấn đề đối với quản giáo, vậy nó có được tố cáo quản giáo hay không? Nhờ anh chị tư vấn giúp tôi.

  • Có được tố cáo quản giáo khi đang bị tạm giam hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Có được tố cáo quản giáo khi đang bị tạm giam hay không?

   Tại Điều 56 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 có quy định về tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam như sau:

   1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và mọi người có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền nào trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   2. Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam phải chuyển tố cáo cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được tố cáo.

   Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong trường hợp của bạn thì sẽ có quyền tố cáo quản giáo.

   Người bị tạm giam có quyền yêu cầu giữ bí mật danh tính khi tố cáo quản giáo hay không?

   Tại Điều 57 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 có quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam như sau:

   1. Người tố cáo có các quyền sau đây:

   a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền;

   b) Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của mình;

   c) Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo;

   d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù.

   2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;

   b) Nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình;

   c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì người bị tạm giam có quyền yêu cầu giữ bí mật danh tính của mình.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn