Có hoãn phiên bán đấu giá do người được thi hành án có đơn yêu cầu?

26/04/2022
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vào 8h00' ngày 08/7/2014 nhưng 7h45’ sáng ngày 08/7/2014 Trung tâm nhận được đơn yêu cầu hoãn phiên đấu giá của người được thi hành án để người phải thi hành án trả nợ trong vòng một tháng. Trường hợp này phiên đấu giá có phải hoãn không? Trên thực tế phiên đấu giá vẫn diễn ra và đã đấu giá thành. Như vậy, có đúng pháp luật hay không và xử lý như thế nào? Gửi bởi: Mai Trương
  • Điểm b khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên. Trong thời gian hoãn thi hành án do có sự đồng ý của người được thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án. Do vậy, người được thi hành án muốn yêu cầu hoãn thi hành án thì phải đề nghị cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định và cũng phải có sự đồng ý của người phải thi hành án, không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, không ảnh hưởng đến việc thi hanh án.

   Mặt khác, khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Pháp luật về bán đấu giá tài sản hiện nay không quy định bắt buộc hoãn bán đấu giá theo yêu cầu của người được thi hành án.

   Vì vậy, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án vào 8h00' ngày 08/7/2014 nhưng 7h45' sáng ngày 08/7/2014 Trung tâm nhận được đơn yêu cầu hoãn phiên đấu giá của người được thi hành án để người phải thi hành án trả nợ trong vòng một tháng thì phiên bán đấu giá vẫn diễn ra và đã bán đấu giá thành tài sản là không trái pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn