Cơ quan thi hành án dân sự có được từ chối yêu cầu thi hành án không?

Ngày hỏi:15/03/2019

Sau khi có quyết định từ Tòa án, thì một thời gian sau anh tôi có gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự, tuy nhiên lại bị cơ quan này từ chối, tôi không rõ lắm, nên tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp: Cơ quan thi hành án dân sự có được từ chối yêu cầu thi hành án không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan thi hành án dân sự có được từ chối yêu cầu thi hành án không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014, có quy định cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

   a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này;

   b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;

   c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

   => Như vậy, khi thuộc các trường hợp trên thì cơ quan thi hành án dân sự được từ chối yêu cầu thi hành án, tuy nhiên phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn