Có thể sử dụng tiền đô làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán cho việc thi hành án không?

26/04/2022

Theo quy định hiện thì có thể sử dụng đồng tiền đô làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán cho việc thi hành án dân sự  không?

  • Có thể sử dụng tiền đô làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán cho việc thi hành án không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2020/TT-BTC quy định như sau:

   Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Trường hợp thu - chi bằng ngoại tệ phải ghi sổ theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán.

   Như vậy, có thể thấy việc ghi sổ kế toán phải sử dụng đơn vị đồng Việt Nam, trường hợp thu - chi bằng ngoại tệ phải ghi sổ theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn