Đã rút tố cáo trong thi hành án dân sự rồi thì có được giải quyết tiếp không?

Ngày hỏi:10/05/2022

Đã rút tố cáo trong thi hành án dân sự rồi thì có được giải quyết tiếp không? Người bị tố cáo là cá nhân chết thì có bị đình chỉ việc giải quyết tố cáo không? Chào luật sư, tôi có nộp đơn tố cáo hành vi thi hành án dân sự của một cá nhân nhưng đã rút đơn tố cáo rồi thì việc tố cáo có được giải quyết tiếp không? Nếu mà người bị tôi tố cáo chết thì đơn tố cáo của tôi có bị đình chỉ giải quyết không? Xin được giải đáp.

  • Đã rút tố cáo trong thi hành án dân sự rồi thì có được giải quyết tiếp không?
   (ảnh minh họa)
  • Đã rút tố cáo trong thi hành án dân sự rồi thì có được giải quyết tiếp không?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư 13/2021/TT-BTP quy định về rút tố cáo, tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo như sau:

   1. Người tố cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

   Trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết.

   Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết.

   2. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì vụ việc tố cáo vẫn được giải quyết.

   Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết và áp dụng biện pháp hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo, xử lý người có hành vi đe dọa, mua chuộc, người tố cáo có hành vi vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, nếu rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo cáo dấu hiệu vi phạm pháp luật thì vẫn được giải quyết theo quy định trên.

   Người bị tố cáo là cá nhân chết thì có bị đình chỉ việc giải quyết tố cáo không?

   Theo Khoản 5 Điều trên có quy định như sau:

   5. Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây:

   a) Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

   b) Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo;

   c) Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

   Theo đó, tố cáo vẫn được giải quyết nếu như người bị tố cáo chết và có nội dung tố cáo không liên quan đến trách nhiệm người bị tố cáo. Trường hợp nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 18 Thông tư 13/2021/TT-BTP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn