Để Bản án dân sự có hiệu lực pháp luật được thi hành khi doanh nghiệp không xác định được điều kiện thi hành án?

26/04/2022

Năm  2011 bên Công ty chúng tôi đã được Tòa án nhân dân Quận 12 xử thắng kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng thương mại và bên phía công ty phải hoàn trả số tiền 500 triệu đồng Tiền đặt cọc cộng thêm 500 triệu đồng tiền bồi thường hợp đồng. Tuy nhiên đến nay bên có nhiệm vụ phải thi hành án cho chúng tôi vẫn chưa trả bất cứ tiền gì cho bên công ty tôi. Tháng 8 năm 2014 đại diện công ty tôi có đến Chi cục thi hành án Quận 12, tuy nhiên sau những câu trả lời chung chung với nội dung là bản án rất khó thực hiện thì đại diện bên Chi cục thi hành án Quận 12 có yêu cầu công ty chúng tôi phải xác minh điều kiện thi hành án của bên phải thi hành án, phải lên Sở kế hoạch đầu tư để xác minh xem công ty còn hoạt động không? Sau đó chúng tôi cũng đã hoàn thành những yêu cầu bên chi cục thi hành án nhưng vẫn không xác minh được điều kiện thi hành án của bên phải thi hành, sau đó bên công ty chúng tôi có nhận được điện thoại từ đại diện Chi cục thi hành án Quận 12 yêu cầu hỗ trợ chi phí xác minh điều kiện thi hành án nhưng bên công ty chúng tôi không đồng ý, thì đến nay đã hơn 4 tháng chúng tôi chưa nhận được thông tin gì hay bất cứ văn bản trả lời nào cũng không biết Chấp hành viên là ai từ Chi cục thi hành án Quận 12. Vậy xin hỏi quý Bộ : công ty chúng tôi cần làm gì để bản án được thi hành đúng pháp luật? Chi cục thi hành án Quận 12 đã làm hết trách nhiệm chưa? Chúng tôi cần làm gì cho đúng trình tự pháp luật? Xin cho hỏi thêm, sau khi bản án đã được tuyên thì bên công ty chúng tôi đã được cung cấp thêm thông tin là công ty đối tác có công trình nhưng không giao cho công ty chúng tôi mà giao cho công ty khác ( ký sau công ty chúng tôi ) và sử dụng Tiền đặt cọc 500 triệu đồng của công ty chúng tôi vào mục đích khác. Hỏi Công ty chúng tôi có thể khởi kiện hình sự được không vậy ạ?

  • Về chức năng nhiệm vụ của Chấp hành viên trong việc thi hành bản án dân sự được quy định tại Điều 20, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 như sau:

   Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

   1. Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền.

   2. Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên.

   3. Triệu tập đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết việc thi hành án.

   4. Xác minh tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu để xác minh địa chỉ, tài sản của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý vật chứng, tài sản và những việc khác liên quan đến thi hành án.

   5. Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án; thu giữ tài sản thi hành án.

   6. Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo quy định của pháp luật.

   7. Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm.

   8. Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền, tài sản đã chi trả cho đương sự không đúng quy định của pháp luật, thu phí thi hành án và các khoản phải nộp khác.

   9. Được sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ theo quy định của Chính phủ.

   10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

   Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án và được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín.

   Về việc doanh nghiệp bạn yêu cầu cơ quan thi hành án thì phải có đơn yêu cầu thi hành án, sau đó cơ quan thi hành án sẽ trả lời bạn sẽ biết được ai là người được giao thụ lý vụ việc của bạn.

   Vì sự việc của công ty bạn đã được giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự nên để xử lý theo vụ việc hình sự là rất khó, nếu không chứng minh được các dấu hiệu về hình sự.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn