Điều lệ Trung tâm trọng tài thương mại gồm những nội dung nào?

26/04/2022

Điều lệ Trung tâm trọng tài thương mại gồm những nội dung nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên khoa Luật của Đại học Tây Nguyên. Em đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại. Anh chị cho em hỏi điều lệ Trung tâm trọng tài thương mại được quy định gồm những gì? Văn bản nào điều chỉnh vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! Lâm Trọng Khang (0919****)

  • Nội dung điều lệ Trung tâm trọng tài thương mại được quy định tại Điều 7 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài Thương mại bao gồm:

   1. Tên của Trung tâm trọng tài; tên nước ngoài của Trung tâm trọng tài (nếu có);

   2. Trụ sở chính;

   3. Lĩnh vực, mục tiêu hoạt động;

   4. Thời gian hoạt động;

   5. Điều kiện cơ sở vật chất và nguồn tài chính, chế độ tài chính của Trung tâm trọng tài;

   6. Cơ cấu tổ chức, cơ chế quản trị, tổ chức lại, giải thể Trung tâm trọng tài, cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ của Trung tâm trọng tài;

   7. Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;

   8. Danh sách các sáng lập viên; phương thức thay đổi sáng lập viên của Trung tâm trọng tài; điều kiện kết nạp, khai trừ trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên;

   9. Chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

   10. Thể thức thông qua điều lệ;

   11. Thể thức công bố Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài;

   12. Những nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về những nội dung phải có trong điều lệ Trung tâm trọng tài thương mại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn