Đồng sở hữu không đồng ý với quyết định của Tòa, chấp hành viên có được kê biên tài sản?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/01/2020

Tôi là người phải thi hành án với số tiền 100 triệu vay chị Vân (nghĩa vụ riêng của tôi), nhưng tôi có tài sản duy nhất là căn nhà chung với vợ tôi. Vậy khi Chấp hành viên kê biên căn nhà theo quyết định của Tòa về xác định phần sở hữu của tôi trong tài sản chung này, nếu vợ tôi không đồng ý với việc phân chia nay Chấp hành viên có được kê biên không?

  • Theo Khoản 31 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định việc cưỡng chế đối với việc thi hành án đối với tài sản chung như sau:

   Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

   Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của Luật này hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

   Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

   Chấp hành viên xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án.

   Như vậy, khi Tòa án đã phân chia xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung nếu bạn không đồng ý thì Chấp hành viên vẫn sẽ thi hành theo quyết định của Tòa về việc phân chia này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn