Gói thầu hỗn hợp có được đấu thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh không?

Ngày hỏi:18/07/2017

Gói thầu hỗn hợp có được đấu thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi muốn hỏi về Luật đấu thầu. Cơ quan tôi có gói thầu xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy có giá gói thầu < 5 tỷ đồng. Gói thầu trên có phải gói thầu hỗn hợp hay không? Có phải gói thầu hỗn hợp thì bắt buộc phải thực hiện đấu thầu rỗng rãi hay không? Tôi có thể thực hiện chào hàng cạnh tranh được hay không? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn! Email của tôi: anhntv268@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Gói thầu hỗn hợp có được đấu thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh không?
   (ảnh minh họa)
  • Đối với thắc mắc của bạn, căn cứ quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 thì:

   - Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

   Đối chiếu với gói thầu của cơ quan bạn, nếu là gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy thì được xem là một trong những trường hợp của gói thầu hỗn hợp, cụ thể là trường hợp gói thầu bao gồm cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC).

   - Vấn đề thứ 2, có phải gói thầu hỗn hợp thì có bắt buộc phải thực hiện đấu thầu rộng rãi hay không?

   Căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu 2013 thì: Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.

   - Vấn đề thứ 3, gói thầu của cơ quan bạn có quy mô dưới 5 tỷ đồng có thể thực hiện đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh hay không?

   Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 về chào hàng cạnh tranh thì:

   1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

   b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

   c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

   2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

   b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

   c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

   Theo đó, phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh được hướng dẫn bởi Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
   1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

   2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

   Như vậy, kết hợp các quy định trên đây, với gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy có quy mô dưới 5 tỷ đồng của cơ quan bạn thì gói thầu này có thể thực hiện đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường như yêu cầu về phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP nêu trên. Tuy nhiên, bất kể là gói thầu hỗn hợp hay gói thầu dưới hình thức nào khác thì để được áp dụng hình thức thầu chào hàng cạnh tranh, các đơn vị phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán, vốn theo quy định trên đây.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về xác định cách thức tiến hành gói thầu. Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng xem thêm tại Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn