Hậu quả của việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

26/04/2022

Trường hợp Tòa án Việt Nam được Tòa án bên Lào ủy thác tư pháp về vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng vi phạm pháp luật là công dân Lào đang lưu trú tại Việt Nam thì Tòa án Việt Nam đã đưa ra quyết định, bản án phạm tội thì bên Tòa án Lào có được tuyên một bản án khác về đối tượng và hành vi phạm tội này không?

  • Hậu quả của việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 56 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   Nếu Nước ký kết này đã gửi uỷ thác truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 55 của Hiệp định này và sau khi Cơ quan tư pháp của Nước ký kết được yêu cầu đã tuyên một bản án có hiệu lực pháp luật hoặc một quyết định cuối cùng khác, thì Cơ quan tư pháp của Nước ký kết yêu cầu không được ra quyết định về vụ án hình sự đó nữa, trừ trường hợp các Nước ký kết thoả thuận khác với nhau bằng văn bản.

   => Như vậy, khi Tòa án Lào có ủy thác truy cứu trách nhiệm hình sự cho Tòa án Việt Nam và Tòa án Việt Nam đã có bản án, quyết định thì Tòa án Lào không được ra quyết định về vụ án hình sự mà Tòa án Việt Nam đã tuyên.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn