Hướng dẫn xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản

Ngày hỏi:24/03/2020

Liên quan đến việc giải quyết, xử lý các hợp đồng vay tài sản. Ban biên tập cho hỏi: Việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản được hướng dẫn xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Hướng dẫn xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản
   (ảnh minh họa)
  • Việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản được hướng dẫn xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP, cụ thể như sau:

   - Hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên vay thì Tòa án xem xét, quyết định theo nguyên tắc chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn.

   - Hợp đồng vay tài sản vừa có thỏa thuận phạt vi phạm, vừa có thỏa thuận lãi trên nợ gốc quá hạn hoặc hình thức khác áp dụng đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên vay thì Tòa án căn cứ quy định tương ứng của Bộ luật Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn áp dụng Bộ luật Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng, thời điểm tính lãi suất để xem xét, quyết định xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn theo nguyên tắc hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn