Khái niệm Tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 mới nhất

Ngày hỏi:11/07/2018

Trước đây, thuật ngữ "tố cáo" đã được giải thích cụ thể trong Luật Tố cáo. Nhưng theo thông tin tôi được biết thì vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo mới. nên tôi có thắc mắc, không biết Luật Tố cáo 2018 có giải thích về thuật ngữ "tố cáo" hay không? Nếu có thì nội dung giải thích cụ thể như thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì khái niệm Tố cáo được quy định cụ thể như sau:

   Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

   - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

   - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

   Trên đây là nội dung tư vấn về khái niệm Tố cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Tố cáo 2018.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn