Khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi đang tìm hiểu về pháp luật thi hành án dân sự và có thắc mắc đôi chút về việc cưỡng chế thi hành án dân sự đối với tài sản là tiền. Chính vì vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi: Khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Tại Điều 76 Luật thi hành án dân sự 2008quy định về việc khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án dân sự như sau:

   - Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.

   - Ngay sau khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản phải khấu trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc chuyển cho người được thi hành án theo quyết định khấu trừ.

   Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 77 của Luật này cũng có quy định về các trường hợp chấm dứt phong tỏa tài sản của người phải thi hành án dân sự như sau:

   - Người phải thi hành án đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án;

   - Cơ quan, tổ chức đã thực hiện xong yêu cầu của Chấp hành viên về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án;

   - Có quyết định đình chỉ thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án dân sự.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn