Khi nào phải hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án?

26/04/2022

Theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 sẽ có hiệu lực trong thời gian tới thì trường hợp nào phải hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án? Nhờ hỗ trợ.


  • Theo Khoản 1 Điều 29 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì hòa giải viên hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Một trong các bên đã được thông báo mà vắng mặt. Trường hợp vắng mặt lần thứ hai mà không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì chấm dứt hòa giải, đối thoại; Hòa giải viên chuyển đơn và tài liệu kèm theo cho Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 41 của Luật này;

   - Hòa giải viên, Thẩm phán tham gia phiên họp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

   - Theo yêu cầu của các bên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn