Miễn phí thi hành án dân sự đối với người ốm đau kéo dài

26/04/2022

Trường hợp người được thi hành án dân sự là người đang ốm đau kéo dài thì có được miễn phí thi hành án dân sự hay không? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Lê Tuấn Kiệt. Cho tôi hỏi, trong trường hợp, người được thi hành án là người đang ốm đau, phải điều trị dài này thì có được miễn phí thi hành án dân sự hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Bùi Lê Tuấn Kiệt (tuankiet*****@gmail.com)

  • Người đang ốm đau kéo dài được miễn phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể là:

   Người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

   ...

   Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận.

   Người được thi hành án có yêu cầu thi hành án dân sự phải đóng phí thi hành án dân sự, mức phí thi hành án dân sự được xác định dựa trên số tiền, giá trị tài sản thực nhận, bao gồm:

   - Mức phí thi hành án dân sự bằng 3% nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 02 lần lương cơ sở đến 5 tỉ đồng;

   - Mức phí thi hành án dân sự bằng 150 triệu đồng cộng với 2% số tiền vượt quá 5 tỉ đồng nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5 đến 7 tỉ đồng

   - Mức phí thi hành án dân sự bằng 190 triệu đồng cộng với 1% số tiền vượt quá 7 tỉ đồng nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7 tỉ đến 10 tỉ đồng.

   - Mức phí thi hành án dân sự bằng 220 triệu đồng cộng với 0,5% số tiền vượt quá 10 tỉ đồng nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10 tỉ đến 15 tỉ đồng

   - Mức phí thi hành án dân sự bằng 245 triệu đồng cộng với 0,01% số tiền vượt quá 15 tỉ đồng nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 15 tỉ đồng

   Tuy nhiên, nếu người được thi hành án dân sự là người đang ốm đau phải điều trị dài ngày có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận thì được miễn phí thi hành án dân sự.

   Bạn có thể tham khảo các bệnh cần chữa trị dài ngày tại danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   Trên đây là nội dung tư vấn về người được hưởng chính sách ưu đãi người đau ốm kéo dài được miễn phí thi hành án dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Thông tư 216/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn