Người bị tạm giữ có thể khiếu nại về hành vi của cán bộ cơ sở giam giữ trong thời gian bao nhiêu ngày?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/08/2022

Người bị tạm giữ có thể khiếu nại về hành vi của cán bộ cơ sở giam giữ trong thời gian bao nhiêu ngày? Những trường hợp khiếu nại thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết là gì?

Chào ban biên tập, em có chứng kiến hai nhóm người đánh nhau, sau đó công an đến họ bắt luôn cả em về để tạm giữ điều tra, khi vô trong đó em bị cán bộ tạm giữ đánh vài cái vì tưởng em là người tham gia ẩu đả, em đã được thả gần 2 tháng rồi giờ em có thể khiếu nại hành vi đó của cán bộ không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • 1. Người bị tạm giữ có thể khiếu nại về hành vi của cán bộ cơ sở giam giữ trong thời gian bao nhiêu ngày?

   Căn cứ Điều 44 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam như sau:

   1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

   2. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật.

   Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Thời hiệu lần khiếu nại tiếp theo là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

   Như vậy, bạn có thể khiếu nại hành vi đánh người của cán bộ cơ sở giam giữ trong 30 ngày kể từ ngày có hành vi vi phạm pháp luật. Trừ trường hợp vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì trở ngại khách quan khác mà bạn không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Bây giờ bạn đã được thả gần 2 tháng rồi, nếu không thuộc trường hợp trở ngại thì đã hết thời hiệu khiếu nại vi phạm.

   2. Những trường hợp khiếu nại thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết là gì?

   Theo Điều 45 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định những trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết như sau:

   1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

   2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp người khiếu nại là người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

   3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

   4. Thời hiệu khiếu nại đã hết.

   5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

   Theo đó, những trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết được quy định ở trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn