Người là điều tra viên có được làm trọng tài viên không? Đơn kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài được gửi đến đâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/06/2022

Người là điều tra viên có được làm trọng tài viên không? Có được yêu cầu trọng tài giải quyết lại tranh chấp khi đã có quyết định đình chỉ? Đơn kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài được gửi đến đâu?

  • Điều tra viên có được làm trọng tài viên không?

   Tôi đang là điều tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cấp tỉnh, và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành trọng tài viên, vậy cho hỏi tôi có thể làm trọng tài viên không? Nhờ tư vấn, cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Luật trọng tài thương mại 2010 Quy định những người có đủ tiêu chuẩn nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây không được làm Trọng tài viên:

   - Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức thuộc Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án.

   - Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành trọng tài viên, tuy nhiên bạn đang là điều tra viên thì bạn sẽ không được trở thành trọng tài viên.

   Có được yêu cầu trọng tài giải quyết lại tranh chấp khi đã có quyết định đình chỉ?

   Công ty tôi có khởi kiện công ty đối tác ra trung tâm trọng tài PIAC theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, bên đối tác thông báo sẽ tự nguyện thanh toán hợp đồng, nên bên tôi đã rút đơn khởi kiện. Hiện tại bên đối tác vẫn không có dấu hiệu sẽ thực hiện thanh toán hợp đồng. Vậy cho hỏi công ty tôi có được quyền kiện lại ra trung tâm trọng tài không? Xin cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Điều 59 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định đình chỉ giải quyết tranh chấp như sau:

   - Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:

   + Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

   + Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;

   + Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;

   + Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

   + Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.

   - Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

   - Khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi công ty bạn đã rút đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì Hội đồng trọng tài hoặc Chủ tịch trung tâm trọng tài sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, công ty bạn vẫn được quyền tiếp tục khởi kiện lại ra trung tâm trọng tài.

   Đơn kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài được gửi đến đâu?

   Vừa qua chúng tôi có ký một hợp đồng thương mại về mua bán hàng hóa, và có thỏa thuận trọng tài. Trong quá trình thực hiện hợp đồng chúng tôi có xảy ra tranh chấp. Và bên kia đã kiện bên tôi đến Trung tâm trọng tài, cho hỏi bên tôi có kiện ngược lại bên nguyên đơn không? Nếu được kiện lại thì sẽ gửi đơn đến đâu?

   Trả lời: Căn cứ Điều 36 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định:

   - Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp.

   - Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bên bạn được quyền kiện ngược lại bên phía nguyên đơn, và gửi đơn đến Trung tâm trọng tài. Lưu ý là nộp đơn kiện lại cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn