Người phạm tội bỏ trốn và bị truy nã Tòa án có được xét xử vắng mặt không?

Ngày hỏi:19/11/2022

Người phạm tội bỏ trốn và bị truy nã Tòa án có được xét xử vắng mặt không? Người phạm tội bị truy nã ra đầu thú có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Khi chuẩn bị xét xử mà người phạm tội bỏ trốn thì việc truy nã được thực hiện như thế nào?

Chào ban biên tập, thời gian qua có một vụ việc một cá nhân phạm tội hình sự nhưng đã bỏ trốn ra nước ngoài, công an đã phát lệnh truy nã và khởi tố vụ á. Tôi có thắc mắc nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi, trường hợp người phạm tội trốn truy nã thì Tòa án có được xử vắng mặt không? Nếu người phạm tội ra đầu thú thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

Mong ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Người phạm tội bỏ trốn và bị truy nã Tòa án có được xét xử vắng mặt không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Người phạm tội bỏ trốn và bị truy nã Tòa án có được xét xử vắng mặt không?

   Tại Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa như sau:

   1. Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án trong suốt thời gian xét xử vụ án; nếu vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị áp giải; nếu bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa.

   Nếu bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì Hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh.

   Nếu bị cáo trốn thì Hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị cáo.

   2. Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp:

   a) Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả;

   b) Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa;

   c) Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận;

   d) Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử.

   Như vậy, chỉ khi nào người phạm tội trốn truy mã và việc truy nã không có kết quả thì Tòa án có thể xét xử vắng mặt bị cáo tại phiên tòa.

   2. Người phạm tội bị truy nã ra đầu thú có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

   Tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điểm a và b Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

   1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

   a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

   b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

   c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

   d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

   đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

   e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

   g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

   h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

   i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

   k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

   l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

   m) Phạm tội do lạc hậu;

   n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

   o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

   p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

   q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

   r) Người phạm tội tự thú;

   s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

   t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

   u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

   v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

   x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

   2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

   3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

   Theo đó, trường hợp người phạm tội trốn truy nã ra đầu thú thì Tòa án có thể được coi là một tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

   3. Khi chuẩn bị xét xử mà người phạm tội bỏ trốn thì việc truy nã được thực hiện như thế nào?

   Tại Điều 9 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về truy nã trong giai đoạn xét xử như sau:

   1. Trường hợp Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố bị can và đã giao bản cáo trạng cho bị can nhưng chưa chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án mà nhận được thông tin về việc bị can bỏ trốn, thì Viện kiểm sát vẫn chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án để thụ lý, xét xử và thông báo cho Tòa án biết việc bị can đã bỏ trốn để Tòa án yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can.

   2. Trong trường hợp nhận được thông báo của Viện kiểm sát về việc bị can bỏ trốn sau khi đã được giao bản cáo trạng (không phân biệt hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho Tòa án hay chưa) cũng như trong giai đoạn chuẩn bị xét xử nếu bị can bỏ trốn thì Tòa án yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can và vẫn tiến hành các công việc theo thủ tục chung.

   Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Điều 176 Bộ luật tố tụng hình sự mà việc truy nã bị can vẫn chưa có kết quả, thì Tòa án áp dụng Điều 180 Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

   Trường hợp đã mở phiên tòa mà bị cáo bỏ trốn, thì Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 187 Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị cáo.

   3. Đối với các trường hợp được hướng dẫn tại khoản 2 Điều này mà trong vụ án có nhiều bị can, bị cáo, trong đó có bị can, bị cáo bỏ trốn, có bị can, bị cáo không bỏ trốn, thì Tòa án vẫn ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với tất cả các bị can, bị cáo. Đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam không bỏ trốn, mà thời hạn tạm giam đã hết và nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử thì Tòa án áp dụng Điều 177 Bộ luật tố tụng hình sự ra lệnh tạm giam.

   Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà việc truy nã vẫn chưa có kết quả, thì Tòa án phải ra ngay quyết định đưa vụ án ra xét xử và Tòa án xét xử vắng mặt bị cáo bỏ trốn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 187 Bộ luật tố tụng hình sự.

   4. Khi nhận được văn bản của Tòa án yêu cầu truy nã bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra ra ngay quyết định truy nã và gửi thông báo quyết định truy nã theo đúng quy định tại Điều 161 Bộ luật tố tụng hình sự và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư liên tịch này.

   Nếu hết thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có công văn yêu cầu mà việc truy nã vẫn chưa có kết quả thì Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã phải thông báo cho Tòa án biết để Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vắng mặt người bị truy nã theo điểm a khoản 2 Điều 187 Bộ luật tố tụng hình sự.

   5. Trường hợp Tòa án đã yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can, bị cáo thì khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Tòa án không phải yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã mới.

   Trên đây là quy định của pháp luật về việc truy nã người phạm tội khi người phạm tội bỏ trốn khi chuẩn bị xét xử.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn