Người phiên dịch có được tham gia hòa giải không?

26/04/2022

Cho hỏi về các quy định hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Người phiên dịch có được tham gia hòa giải không? Nếu có thì tham gia trong trường hợp nào?

  • Khoản 4 Điều 22 Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định:

   Hòa giải viên có thể tiến hành hòa giải, đối thoại có mặt các bên hoặc gặp riêng từng bên; yêu cầu mỗi bên trình bày ý kiến của mình về các vấn đề của vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính; đề xuất phương án, giải pháp hòa giải, đối thoại.

   Trường hợp một trong các bên có người đại diện, người phiên dịch thì Hòa giải viên phải mời họ cùng tham gia hòa giải, đối thoại.

   Như vậy trường hợp một trong các bên có người phiên dịch thì người phiên dịch được mời tham gia hòa giải, đối thoại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn