Người tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải chịu những chi phí nào?

26/04/2022

Khi tham gia hòa giải tại Tòa án sẽ có chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước, tuy nhiên một số trường hợp người tham gia hòa giải, đối thoại vẫn phải chịu chi phi. Cho hỏi đó là những trường hợp nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải chịu chi phí trong các trường hợp sau đây:

   - Chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch;

   - Chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án; chi phí khi Hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở;

   - Chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn