Nhiệm vụ của Viện kiểm sát, Tòa án trong việc thông tin, thống kê, báo cáo giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ như thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2022

Nhiệm vụ của Viện kiểm sát, Tòa án trong việc thông tin, thống kê, báo cáo giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ như thế nào? Tổ chức rà soát, phân loại vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tại thời điểm nào? Nhờ anh chị tư vấn. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Viện kiểm sát, Tòa án trong việc thông tin, thống kê, báo cáo giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP có quy định về nhiệm vụ của Viện kiểm sát, Tòa án trong việc thông tin, thống kê, báo cáo giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ như sau:

   1. Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án kịp thời thống nhất quan điểm, biện pháp xử lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; trường hợp không thống nhất thì cơ quan đang thụ lý vụ án, vụ việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cùng cấp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp trên trực tiếp chỉ đạo giải quyết.

   Tổ chức rà soát, phân loại vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tại thời điểm nào?

   Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP có quy định về thời điểm tổ chức rà soát, phân loại vụ án, vụ việc tạm đình chỉ như sau:

   2. Định kỳ (hằng tháng, 06 tháng, 01 năm) Viện kiểm sát chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều tra, Tòa án tổ chức rà soát, phân loại vụ án, vụ việc tạm đình chỉ thuộc trách nhiệm theo dõi, quản lý để xây dựng báo cáo thống kê. Báo cáo thống kê vụ án, vụ việc tạm đình chỉ của liên ngành gồm các nội dung: số liệu thống kê kèm theo phân tích, đánh giá chi tiết, phân loại và xử lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ thuộc trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn